Vid årsmötet 2014 ställde Reidar sin glasfiberenorm ” Pansarskibet Norge” till medlemmarnas förfogande.

BETINGELSER FOR BRUK AV REIDAR SALVESENS BÅT

Pansarskibet Norge

lördag 5 juli 2014

Bakgrunnen for dette dokumentet var et ønske fra undertegnede å overdra en båt til klubben til eie, forutsatt at den skulle brukes til å verve nye medlemmer og ellers opprettholde interesse for klubben, dvs. at også andre medlemmer skulle kunne bruke den. Av praktiske årsaker ble det vanskelig for klubben å si ja til tilbudet. Undertegnede er derfor fortsatt eier av båten, men kan stille den til disposisjon for medlemmer og andre på grunnlag av vilkår som settes for å sikre at båten beholder sin funksjon.

Vilkårene er som følger:

Formålet med ordningen er å bidra til rekruttering i klubben, samt gjøre det attraktivt for dem som allerede er medlemmer å fortsette medlemskapet.

Båten stilles vederlagsfritt til disposisjon til personer som klubben peker ut i forbindelse med formålet nevnt foran. Bruken skal skje av eller under oppsyn av en som har vært medlem av klubben i minst to år.

Båten skal enten holdes kaskoforsikret eller så skal brukeren avgi en erklæring om økonomisk ansvar for enhver skade, tyveri eller tap av båten. Dersom det er tegnet forsikring skal egenandel ved skade, tyveri mm. dekkes av den som bruker båten.

Båten skal tilbakeleveres i tilnærmet samme stand som da den ble overlatt til brukeren. Det settes opp en protokoll som beskriver utstyr og båtens stand før den overleveres til brukeren. Protokollen skal undertegnes av brukeren og av Reidar Salvesen. Dersom flere skal bruke båten etter hverandre, settes det opp en protokoll for hver bruksoverdragelse, undertegnet av siste bruker og ny bruker. Kopi av protokollen sendes på e-post til Reidar Salvesen (tlf. 0047 - 988 66 359)

Båten befinner seg på Nesodden og må hentes der. Den kan, under oppsyn av en som klubben peker ut, oppbevares et annet sted, men skal bringes tilbake til Nesodden innen rimelig tid dersom Reidar Salvesen ber om det.

Dette tilbudet gjelder til det blir gitt annen beskjed, dvs. at det kan når som helst trekkes tilbake. Beskjed gis til den som bruker båten med kopi til klubbens leder.

Nesodden 7. mai 2014.

Reidar Salvesen