Seglar för frihetens skullHanden på hjärtat,

Hur mycket frihetskänsla ger egentligen båtlivet?

Det krävs pengar, båtplats, skötsel, planering och en ständig vaksamhet för att inte gå på grund.- En båt för mig är en sak som tar mig ut i naturen och inte en statuspryl, säger båtkonstruktör Knut Wallenberg.

Hans skapelse EnOrm är den totala motsatsen till kapital-slukande plast-monster.

Friheten ute till sjöss har prisats i tusenden. Den saltmättade vinden som pressar in sina aromer av hav i näsborrarna, fladdrande segel, en slampande för, ett fräsande bogsvall och så bara horisonten framför sig. Man seglar in i skikt av blåa toner och sprutet av vågornas solreflexer.

Men för de med stora bålar finns det ytterligare en sanning: det ständiga underhållet. En allt tunnare plånbok, den omständiga proceduren för att bara lämna kaj samt en ökande trängsel vid populär småbåts hamnar och ankringsplatser.

Och hur många gånger har man inte önskat sig in i gyttret av skär och småöar men där man efter en snabb blick på sjökortet har tvingats inse det omöjliga i operationen '!

FRIHETEN VIKTIGAST

Inne i Knut Wallenbergs sovrum står ett stor ritbord. På hallbordet ligger en trave båttidningar I vardagsrummet trängs egenmålade tavlor föreställande båtar. Favoritmotivet den senaste tiden har den egna skapelsen- EnOrm.

Knut har arbetat i maskin till sjöss, som ingenjör och som lärare. Han kan också kalla sig för båtkonstruktör. Hans EnOrm är vad Knut anser vara själva essensen i bållivet - friheten.

Frihet för honom innebär att man med hjälp av sin båt skall kunna utforska alla slags vatten, året runt och utan att binda upp sig med stor banklån.

- Jag vill avdramatisera segling och visa att man kan ha kul på så här sätt och vis också, kommenterar Knut Wallenberg.

AMERIKAINFLUENS

Iden till EnOm1 kom för tre år edan. Förebilden är så kallade "sharpies". Flat-bottnade båtar på den amerikanska östkusten som är gjorda för att kunna gå in i grunda vikar och för att kunna hanteras med lätthet.

EnOrm är bara 4,2 meter lång och I meter bred. Skrovets vikt stannar på blygsamma 27 kilo. Packar man in riggen i båten till-kommer ytterligare 9 kilo.

Frågan är vad EnOrm egentligen är för någonting'!

Knut Wallenberg är medveten om att hans skapelse är en stor kompromiss och därför upp levs som rena helgerånet av de fundamentalistiska paddlarna. Roddarna eller seglarna. EnOrm är vare sig fågel fisk eller mittemellan. Segelkanot kanske är den riktiga benämningen. Eller skärgårdssmygare som en båttidning uttryckte det.

SEGLARMEDSVÄRD

Djupgående! är bara en decimeter. För att möjliggöra detta har Knut Wallenberg valt att inte förse båten med en centerbord. Lösningen har istället blivit svärd och ett friliggande roder som både åker upp vid grund-känning. Skulle man stöta på alltför svåra passager revas seglen och årorna tas fram istället. Inte ens landbacken kan sätta P för en fortsatt färd. Med ett enkelt handgrepp kopplas hjul på.

Vatten som draperas av vinterns istäcke behöver heller inte innebära slut för säsongen. EnOrm kan i detta läge förvandlas till isjakt.

ENKELHET

EnOrm har byggts för att vara så enkel att äga, sköta och segla som möjligt.

Under två års tid har Knut Wallenberg och hans kompanjon Lars Ranhufvud. testat konstruktionen under varierande förhållanden. Såväl i sötvatten som i havet. Som mest har Knut varit ute i 22 m/sek. Tanken är dock inte att använda båten som havsseglare utan för att ge sig in på. vatten som man aldrig tidigare lyckats nå: inomskärs, Åar, insjöar och grunda vikar.

- Jag skulle vilja få fram ett sundare sätt att upptäcka naturen på, säger Knut Wallenberg.

JAN KALLENBERG