Planerade aktiviteter:

2020


Seglingar, möte och andra aktiviteter kommer att anpassas till myndigheternas rekommendationer, information kommer att skickas till medlemmar via e-post när det blir aktuellt att återuppta verksamheten.


Reviderade eller nya sidor: